วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2555

ดอยช้าง

้เทศกาลชิมชาวาวี
นายยาพี  จูเปาะ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี  ร่วมด้วยฝ่ายปกครองตำบลวาวี  ส่วนราชการในพื้นที่  และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  ได้จัดงานเทศกาลชิมชาวาวี  รสดีกาแฟดอยช้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองสมโภช 750 ปี เมืองเชียงราย
เนื่องจากจังหวัดเชียงรายจะมีอายุการก่อตั้ง ครบ 750 ปี นับเนื่องจากที่พ่อขุนเม็งรายมหาราช ทรงสถาปนาเมืองเชียงราย เมื่อวันที่ 26 มกราคม 1805 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชาวเชียงราย เพื่อร่วมเฉลิมฉลองสมโภช 750 ปีเมืองเชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี จึงได้จัด งานเทศกาลชิมชาวาวี  รสดีกาแฟดอยช้าง  ขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองสมโภช 750 ปี เมืองเชียงราย  ในวันที่ 31 ธันวาคม  2554 ถึงวันที่ 3 มกราคม  2555  ณ เวทีกลางบ้านวาวี  หมู่ 1 ตำบลวาวี  อำเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย กอปรกับตำบลวาวีนอกจากจะมีชาที่มีคุณภาพและมีความเป็นมาที่ยาวนานแล้ว ยังมีกาแฟซึ่งมีความหอมและมีคุณภาพติดอันดับที่ 2 ของโลก
จึงทำให้มีการจัดงานเทศกาลชิมชาวาวี รสดีกาแฟ ดอยวาวี ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมผลิตผลการเกษตร ส่งเสริมการท่องเที่ยว และสืบสานวัฒนธรรม 7 ชนเผ่าของตำบลวาวี  ซึ่งประกอบด้วย  เผ่าจีนยูนนาน  อาข่า  ลีซู  ลาหู่  ไทยใหญ่  ปกากญอ  และเมี่ยน 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น