วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2555

อุทยานแห่งชาติน้ําหนาว

อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอเมือง อำเภอหล่มสัก อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ และอำเภอคอนสาน จังหวัดชัยภูมิ เป็นอุทยานแห่งชาติที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นเขตกั้นระหว่างภาคอีสานและภาคเหนือ สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นเทือกเขาสูง มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์เป็นป่าต้นน้ำลำธาร มีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว มีเนื้อที่ประมาณ 966 ตารางกิโลเมตร หรือ 603,750 ไร่
ป่าน้ำหนาวเปรียบเสมือนแนวเขตกั้นแดนทางธรรมชาติระหว่างภาคอีสานและภาคเหนือ สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นเทือกเขาสูงทอดยาวผ่านจังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยเฉพาะภูผาจิตร ภูกุ่มข้าว และเทือกเขาโดยรอบประกอบขึ้นเป็นป่าต้นน้ำลำธาร ต้นกำเนิดของลำธารสายยาว เช่น แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำพองแม่น้ำเลย ห้วยขอนแก่น ห้วยน้ำเชิญ ซึ่งไหลลงสู่เขื่อนอุบลรัตน์ และเขื่อนจุฬาภรณ์
โดยทั่วไปอากาศหนาวเย็นในตอนดึกและตอนเช้า ส่วนใหญ่ตอนกลางวันอากาศเย็นสบาย อาจกล่าวได้ว่า อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 25 องศาเซลเซียส ในฤดูฝนจะมีฝนตกชุกระหว่างเดือนกันยายน-ตุลาคม ส่วนในฤดูหนาว อากาศหนาวเย็นมาก จนบางครั้งน้ำค้างกลายเป็นน้ำแข็ง อากาศหนาวเย็นที่สุดในเดือนธันวาคมและมกราคม ซึ่งในบางปีอุณหภูมิจะลดต่ำถึง 0 องศาเซลเซียส
           ถ้ำผาหงษ์ ทางเข้าอยู่ตรงกิโลเมตรที่ 39 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ตอนหล่มสัก - ชุมแพ) ระยะทางเดินเท้าประมาณ 300 เมตร มีลักษณะเป็นเขาสูง มีทางเท้าเดินขึ้นยอดเขาประมาณ 200 เมตร เพื่อชมวิวทิวทัศน์และชมพระอาทิตย์ตกในตอนเย็น ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม

______สวนสนบ้านแปก (ดงแปก) ทางเข้าอยู่ตรงกิโลเมตรที่ 49 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ตอนหล่มสัก - ชุมแพ) ระยะทางเดินเท้าประมาณ 5 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นป่าสนสองใบขึ้นอยู่เป็น กลุ่มใหญ่เพียงชนิดเดียวตามธรรมชาติ ต้นไม้พื้นล่างประกอบด้วยทุ่งหญ้าและหญ้าเพ็กเป็นจำนวนมาก มีความสวยงามยิ่ง

______ สวนสนภูกุ่มข้าว ทางเข้าอยู่ตรงกิโลเมตรที่ 53 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ตอนหล่มสัก - ชุมแพ) มีทางลูกรังมาตรฐานแยกจากกิโลเมตรที่ 53 ถึงสวนสนภูกุ่มข้าว ระยะทาง 15 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นป่าสนสามใบ มีต้นสนขนาดใหญ่มีความสูงตั้งแต่ 30 - 40 เมตร ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติอย่างหนาแน่นแทบจะไม่มีไม้อื่นปะปนอยู่ มีพื้นที่ประมาณ 10 ตารางกิโลเมตร ไม้พื้นล่างประกอบด้วย ทุ่งหญ้าคา หญ้าเพ็ก จำนวนมากเช่นเดียวกัน ในฤดูแล้ง ทุ่งหญ้าใต้ต้นสนจะค่อย ๆ เปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็น สีน้ำตาลแก่ พอถึงฤดูฝนใหม่ทุ่งหญ้าเหล่านี้ก็จะกลับเขียวอีกครั้งหนึ่งเป็นเช่นนี้เรื่อย ๆ ไป โดยเฉพาะใน ฤดูฝน ตามทุ่งหญ้าจะมีพันธุ์ไม้หลากสีนานาพรรณขึ้นอยู่อย่างสวยงามมาก

______ บริเวณสวนสนนี้ จะมีเนินเขาเตี้ย ๆ ลูกหนึ่ง เรียกว่า "ภูกุ่มข้าว" สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 880 เมตร เป็นเนินเขาที่เป็นจุดเด่นจุดหนึ่งท่ามกลางสวนสน เมื่อขึ้นไปยืนอยู่บนเนินเขา ภูกุ่มข้าว จะเห็นแนวยอดสนอยู่ระดับสายตา สามารถมองเห็นยอดสนเป็นแนวติดต่อกันพืดทั้งสี่ด้านของ ภูกุ่มข้าว มองดูแล้วจะเห็นคล้ายๆ ท้องทะเลของยอดสน เมื่อมองไปทางทิศใต้จะเห็นอ่างเก็บน้ำของเขื่อน จุฬาภรณ์ (น้ำพรม) ที่กว้างใหญ่

______ น้ำตกเหวทราย ทางเข้าอยู่ตรงกิโลเมตรที่ 67 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ตอนหล่มสัก-ชุมแพ) ระยะทางเดินเท้า 1 กิโลเมตร เป็นน้ำตกที่เกิดจากลำห้วยสนามทรายซึ่งมีต้นน้ำที่ ป่าดงดิบชื่อ "ดงแหน่ง" ไหลผ่านป่าซำผักดาว ลำห้วยสนามทรายนี้เป็นแนวธรรมชาติที่แบ่งเขตแดนระหว่าง กิ่งอำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ กับอำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ น้ำตกเหวทรายเป็นน้ำตกที่มีความสูงประมาณ 20 เมตร บริเวณด้านใต้น้ำตกมีแอ่งน้ำลึกสามารถลงเล่นน้ำได้ และใต้น้ำตกมีชะง่อนหินขนาดใหญ่เป็นเพิงสามารถหลบฝนได้ บรรยากาศบริเวณลำห้วยน่าเดินเล่น เพราะมีต้นไม้ปกคลุมตลอด ในฤดูฝนน้ำตกมีปริมาณน้ำมากและสวยงาม

______ น้ำตกทรายทอง เป็นน้ำตกที่อยู่ห่างจากน้ำตกเหวทรายประมาณ 500 เมตร มีความกว้างที่สุดประมาณ 30 เมตร สูง 4 เมตร มีบรรยากาศร่มรื่นเหมาะแก่การนั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจ โดยเฉพาะในฤดูฝนน้ำตกมีปริมาณน้ำมากตกลงมาเป็นหน้ากว้าง 30 เมตร สวยงามมากเช่นเดียวกัน

______ภูผาจิตร (ภูด่านอีป้อง) ทางเข้าอยู่ตรงกิโลเมตรที่ 69 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ตอนหล่มสัก-ชุมแพ) ระยะทางเดินเท้าประมาณ 10 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 6-7 ชั่วโมง มีสภาพป่าสวยงามมาก ลักษณะของตัวภูตั้งโดดเดี่ยวบนที่ราบสูง ลักษณะสันฐาน คล้ายภูกระดึงแต่เล็กกว่า เป็นภูเขาที่มีที่ราบแบบโต๊ะ มีไม้สนขึ้นอยู่ ประกอบด้วยป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณ มีต้นไม้มีค่าหลายชนิด ภูเขานี้มียอดสูงสุดในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว สูง 1,271 เมตร จากระดับ น้ำทะเลปานกลาง

______ผาล้อมผากอง ทางเข้าอยู่ตรงกิโลเมตรที่ 40 ทางหลวงสายบ้านห้วยสนามทราย-อำเภอหล่มเก่า หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูผากลางดง (ซำม่วง) ระยะทางเดินเท้าประมาณ 5-7 กิโลเมตร ลักษณะเป็นภูเขาสูง จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ 1,134 เมตร เป็นเขาหินปูนเมื่อขึ้นไปบนยอดเขาสามารถมองเห็นทิวทัศน์รอบ ๆ บริเวณได้ สภาพป่าส่วนใหญ่เป็นป่าดงดิบและป่าเบญจพรรณ ประกอบด้วยพันธุ์ไม้ที่มีค่ามาก บริเวณใกล้เคียงยังมีผากลางโหล่น มีความสูงประมาณ 850 เมตร ผาต้นฮอม มีความสูงประมาณ 900 เมตร ซึ่งมีทิวทัศน์สวยงามมากเช่นเดียวกัน

______ถ้ำใหญ่น้ำหนาว (ภูน้ำริน) ทางเข้าอยู่ตรงกิโลเมตรที่ 60 ทางหลวงสายบ้านห้วยสนามทราย-อำเภอหล่มเก่า บ้านหินลาด มีทางรถยนต์ เข้าถึงหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติถ้ำใหญ่น้ำหนาวประมาณ 3 กิโลเมตร ลักษณะของถ้ำแห่งนี้เป็นเขาหินปูนสูงประมาณ 955 เมตร เป็นถ้ำขนาดใหญ่ที่มีความวิจิตรพิศดารของธรรมชาติ มีหินงอกหินย้อย และที่แปลกที่สุดคือมีน้ำไหลหรือน้ำรินออกจากปากถ้ำ ภายในถ้ำยังเป็นที่อาศัยของค้างคาวจำนวนนับแสนตัวอีกด้วย ความลึกของตัวถ้ำนั้นไม่มีใครทราบแน่ชัด เนื่องจากเป็นถ้ำที่มีความลึกมาก

______ น้ำตกตาดพรานบา ทางเข้าอยู่ใกล้ที่ว่าการกิ่งอำเภอน้ำหนาว กิโลเมตรที่ 20 ทางหลวงสายบ้านห้วยสนามทราย - อำเภอหล่มเก่า เป็นทางลูกรังรถยนต์เข้าถึงน้ำตก มีลักษณะเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ พอสมควรตกลงจากหน้าผาสูงประมาณ
20 เมตร น้ำจะตกจากหน้าผาสูงพุ่งเป็นลำสู่เบื้องล่างเป็นสองชั้น มีน้ำตลอดปีซึ่งเกิดจากลำน้ำเชิญ สาเหตุที่น้ำตกมีชื่อว่า "ตาดพรานบา" เนื่องจากพรานบาเป็นผู้เข้าไปพบน้ำตกแห่งนี้เป็นคนแรก สำหรับคำว่า "ตาด" นั้นเป็นภาษาพื้นบ้านท้องถิ่น
หมายถึง น้ำตก
______ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวได้จัดทำทางเดินเท้าสำหรับเที่ยวชมธรรมชาติ ในป่าไว้หลายสาย เพื่อให้นักท่องเที่ยวผู้ชอบเดินป่าสามารถชมธรรมชาติได้ทั่วถึง

แผนที่เส้นทางเดินเท้าศึกษาธรรมชาติ 
ที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว อยู่ห่างจากตัวเมืองขอนแก่น 103 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากอำเภอหล่มสัก
ประมาณ 55 กิโลเมตร เดินทางโดยรถยนต์ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ถึงหลักกิโลเมตรที่ 50 จะมีป้ายชี้ทางเข้าสู่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ฯ ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ถ้าจะไปโดย รถประจำทาง สามารถขึ้นรถโดยสารจากขอนแก่นหรือหล่มสัก ซึ่งผ่านหน้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติทุก ๆ วัน
แผนที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
ลำดับ
ชื่อบ้าน
คน/ห้อง
ราคา/คืน (บาท)
1
น้ำหนาว 1    
6/2
1,800
2
น้ำหนาว 2    
12/3
3,600
3
น้ำหนาว 3     
12/4
3,600
4
น้ำหนาว 4   
30/6
9,000
5
น้ำหนาว 5    
9/3
3,000
6
น้ำหนาว 6        
4/2
1,200
7
น้ำหนาว 7       
4/2
1,200
8
น้ำหนาว 8        
4/2
1,200
9
น้ำหนาว 9       
12/3
3,600
10
น้ำหนาว 10     
11/3
3,300
11
น้ำหนาว 11      
10/4
3,000
12
น้ำหนาว 12      
4/2
2,000
13
น้ำหนาว 13     
4/2
2,000
14
น้ำหนาว 14      
4/2
2,000
15
น้ำหนาว 15     
8/4
3,200
16
น้ำหนาว 16      
8/4
3,200
17
น้ำหนาว 17     
4/2
2,000
18
ห้องประชุม
40/1
800
             ขอรายละเอียดและสำรองที่พักได้ที่
.............
สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
             61 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กทม. 10900
.............โทร. 0-2579-7223 , 0-2561-2919.........
.............หรือติดต่อที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น