วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2555

น้ําตกทีลอซู

 น้ำตกทีลอซู  อ. อุ้มผาง  จ. ตาก

       น้ำตกทีลอซู  อลังการกลางป่าอุ้มผาง สวยมาก
น้ำตกทีลอซู
โปรแกรมทัวร์น้ำตกทีลอซู
ล่องแก่งเรือยาง เดินป่าชมน้ำตกทีลอซู
บทเพลงโดยครูชัน คุณครูศิลปินนักร้องแห่งอุ้มผาง
ทีลอซู
น้ำตกทีลอซ ูเกิดจากลำห้วยกล้อท้อไหลมาจากผืนป่าบริเวณทิศตะวัตตกติดชายเแดนพม่า ลำน้ำทั้งสายตกลงจากหน้าผาสูงกลางป่าทึบของป่าทุ่งใหญ่ในเขตพื้นที่อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เป็นน้ำตกที่ยิ่งใหญ่มีชื่อว่า น้ำตก ทีลอซู   มีความสูงประมาณ 300 เมตร เมื่อภาพความสวยงามและยิ่งใหญ่ของน้ำตกทีลอซูปรากฎสู่สายตาแก่นักท่องเที่ยวจึงทำให้ชื่อเสียงของทีลอซูโด่งดังในเวลาอันรวดเร็ว ผู้คนมากมายต่างได้ยินเรื่องราวความยิ่งใหญ่ของน้ำตกทีลอซู ที่ผ่านมานักท่องเที่ยวมากมายได้เข้าไปสัมผัสแล้วกลับมาบอกเล่าถึงความสวยงาม แต่เป็นที่น่าเสียดายที่น้ำตกทีลอซูที่เคยยิ่งในใหญ่ครั้งนั้นหดหายไปบ้างเนื่องจากเกิดหน้าผาถล่มเพราะฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน  ปริมาณน้ำมีมาก หน้าผารับน้ำหนักไม่ไหวจึงถล่มพังลงมา นั่นเป็นเวลาที่ผ่านมานานแล้ว ถึงแม้หน้าผาน้ำตกจะถล่มไปแล้วถึงสองครั้งแต่ความสวยงามของที่ลอซูที่ยังหลงเหลืออยู่ก็ยังสวยงามเกินพอที่นักท่องเที่ยวจะได้เข้าไปสัมผัสสักครั้งในชีวิต
ปัจจุบัน น้ำตก ทีลอซู อยู่ในพื้นที่การดูแลของเขตรักษาพันธุ์ป่าอุ้มผาง  น้ำตกทีลอซูไม่ใช่อุทยานแห่งชาติ เป็นเพียงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซึ่งมีกฎระเบียบการเข้าไปในพื้นที่เคร่งครัด จุดประสงค์เพื่อปกป้องป่าไว้ไม่ให้ถูกทำลายจากการเข้าไปของมนุษย์ 
แต่ก่อนนั้นการเดินทางเข้าไปยากลำบาก ต้องล่องแพไม้ไผ่เข้าไปจนถึงจุดหนึ่งซึ่งต้องขึ้นบกและเดินเท้าเข้าไปด้วยความยากลำบาก ต่อมาเริ่มมีถนนดินตัดเข้าไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯ แต่เส้นทางก็เพียงถนนดิน เมื่อถึงฤดูฝนถนนก็จะชำรุดเสียหายยากต่อการเดินทาง  ปัจจุบันความยากลำบากของการเดินทางเข้าน้ำตกทีลอซูกลายเป็นตำนานเพราะเมื่อปี พ.ศ. 2546 มีการปรับปรุงเส้นทางใหญ่ ทำเป็นถนนลูกรังอัดแน่นอย่างดีมิใช่เส้นทางที่มีแต่หล่มโคลนเหมือนแต่ก่อน ถึงแม้ถนนดีเดินทางเข้าไปง่ายแต่ความเป็นธรรมชาติยังคงถูกรักษาไว้ด้วยกฎระเบียบที่เคร่งครัด ถนนเข้าน้ำตกทีลอซูจะถูกปิดในช่วงฤดูฝนและจะเปิดให้เข้าอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายน การเข้าไปชมน้ำตกไม่สามารถนำอาหาร ขนม และขวดน้ำเข้าไปได้ ทุกสิ่งทุกอย่างที่นำติดตัวไปจะต้องฝากไว้ที่จุดตรวจ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้น้ำตกทีลอซูยังคงสะอาดปราศจากขยะ
การเดินทางจากอุ้มผางสู่ ทีลอซู
ทีลอซูการล่องแพยังเป็นการเดินทางที่เป็นอมตะสำหรับการเดินทางในช่วงฤดูฝน ตั้งแต่เริ่มฤดูฝนไปจนถึง 1 พฤศจิกายน  เส้นทางเข้าทีลอซูถูกปิด การเดินทางเดียวที่ทำได้คือการล่องแพ  แต่ก่อนใช้แพไม้ไผ่แต่ในปัจจุบันเปลี่ยนมาใช้เรือยางลำใหญ่ปลอดภัยกว่าและยังเป็นการอนุรักษ์ จากตัวเมืองอุ้มผางจะต้องลงเรือยางล่องมาตามลำน้ำแม่กลอง ผ่านบ่อน้ำร้อนและแก่งต่างๆ ตลอดเส้นทางที่ล่องเรือผ่านมีทัศนียภาพที่สวยงามและยังคงเป็นธรรมชาติมากๆ เมื่อล่องมาถึงครึ่งทางนักท่องเที่ยวก็จะได้เห็นความสวยงามของน้ำตกทีลอจ่อที่ตกลงมาจากหน้าผาสูงลงสู่ลำน้ำแม่กลอง ถัดจากนั้นมาไม่ไกลก็จะผ่านน้ำตกสายรุ้ง หากเดินทางไปในช่วงเวลาที่เหมาะสมก็จะเห็นรุ้งกินน้ำที่เกิดจากแสงที่ตกกระทบกับละลองน้ำของสายน้ำตก นอกจากนี้ยังมีน้ำตกริมทางให้ได้หยุดแวะเล่นน้ำกันอีกด้วย  ระยะเวลาสำหรับการล่องเรือยางประมาณ 3-4 ชั่วโมงขึ้นอยู่กับความแรงของกระแสน้ำในแต่ละช่วงเวลา   เมื่อขึ้นจากเรือยางจะต้องเดินเท้าต่อไปยังจุดกางเต็นท์พักแรมที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางอีกประมาณ 10 กิโลเมตร  ประมาณ 1 กิโลเมตรแรกเป็นเส้นทางเดินผ่านป่า ช่วงที่เหลือเป็นถนนลูกรังอัดแน่น  สภาพเส้นทางมีขึ้นเนินเป็นบางช่วงโดยเฉพาะช่วงแรกๆ จะเป็นการเดินขึ้นเนินเป็นส่วนใหญ่ ช่วงกลางและท้ายจะเป็นทางลงเนิน  วันถัดมาจึงจะได้ชื่นชมกับความงามของน้ำตกทีลอซู  ตอนเดินทางกลับก็จะต้องเดินย้อนกลับมาตามเส้นทางเดิมเพื่อกลับมาลงเรือยางล่องต่อไปยังจุดที่ลำน้ำบรรจบกับถนน แล้วขึ้นรถกลับสู่รีสอร์ที่พัก
สำหรับการเดินทางในช่วงเวลาที่ถนนเปิดให้รถเข้าจะมีการเดินทางเป็น 2 แบบ  ส่วนใหญ่จะนิยมล่องเรือยางไปยังจุดที่ขึ้นบก จากนั้นก็ขึ้นรถต่อไปยังจุดกางเต็นท์  ขากลับก็นั่งรถกลับตรงไปยังรีสอร์ที่พักในตัวเมืองอุ้มผาง สบายๆ ไม่ต้องเดิน  แต่ช่วงเวลานั้นจะมีนักท่องเที่ยวมากในช่วงวันหยุดโดยเฉพาะวันหยุดเทศกาล ถ้าหากไปในช่วงเวลาดังกล่าวก็ต้องยอมรับสภาพว่าบรรยากาศของการแค้มปิ้งพักแรมไม่ค่อยดีเท่าไร
อีกแบบหนึ่งสำหรับผู้มีเวลาน้อยและนิยมประหยัด คือการขับรถรวดเดียวจากตัวเมืองอุ้มผางไปยังจุดกางเต็นท์ จากนั้นเดินเท้าเข้าไปเที่ยวน้ำตกแล้วขับรถกลับ
ถึงแม้ช่วงเวลานั้นเส้นทางจะเปิด นักท่องเที่ยวสามารถนั่งรถเข้าไปได้แต่การล่องเรือยางเป็นการเดินทางที่นักท่องเที่ยวให้ความนิยมมากที่สุดเกือบ 99% ทั้งนี้เพราะการล่องเรือยางเป็นรสชาติของการเดินทางไปน้ำตกทีลอซู เหมือนการเดินทางในรุ่นแรกเริ่ม และนักท่องเที่ยวยังได้สัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงามของบรรยากาศป่าเขาริมทาง เป็นการเดินทางที่คุ้มค่า
แผนที่การเดินทางไปน้ำตกทีลอซู เริ่มจากตัวเมืองอุ้มผาง
แผนที่ทีลอซู
อธิบายการเดินทางอ่านแล้วงง  ดูแผนที่ประกอบแล้วหาย งง  เริ่มจากอุ้มผาง ลงเรือยางที่จุดสีส้ม ล่องมาตามลำน้ำแม่กลองสีฟ้า  ขึ้นจากเรือยางเดินเท้าผ่านป่าตัดขึ้นถนนลูกรังสีน้ำตาล เดินไปยังยังจุดกางเต็นท์จุดสีน้ำเงิน  นอนที่จุดสีน้ำเงิน ตอนเช้าเดินเท้าต่อไปยังน้ำตกทีลอซูสีส้ม

ระยะเวลาที่เหมาะกับการเที่ยวน้ำตกทีลอซ
โปรแกรม 3 วัน 2 คืน  เป็นโปรแกรมที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่พอมีเวลา  คืนแรกนอนเต็นท์ที่หน่วยฯ ทีลอซู  เช้ารุ่งขึ้นเดินเข้าไปชมน้ำตก แล้วเดินทางกลับรีสอร์ท คืนที่ 2 นอนรีสอร์ทสบายๆ มีน้ำอุ่น  เช้าวันรุ่งขึ้นไปชมทะเลหมอกที่ดอยหัวหมด
โปรแกรม 2 วัน 1 คืน เป็นโปรแกรมที่เที่ยวได้อย่างประทับใจในเวลาที่จำกัด  คืนแรกนอนที่น้ำตก  เช้าเข้าไปชมน้ำตก แล้วเดินทางกลับรีสอร์ท รับประทานอาหารค่ำเสร็จขึ้นรถเดินทางกลับ  ถึงกรุงเทพฯ 05.00 น.

ไปน้ำตกทีลอซูช่วงไหนดี เดือนไหนสวยสุด
เป็นคำถามที่ถามกันเข้ามามาก ไม่รู้จะตอบยังไง  ลองชมภาพทริปจริงๆ ดีกว่า เราไปบ่อยไปตั้งแต่น้ำขุ่นยันน้ำใส ตั้งแต่น้ำเยอะจนน้ำแห้ง ไปตั้งแต่ไม่ค่อยมีคนจนมีแต่คนเต็มน้ำตก แต่ก็ชอบทุกครั้งที่ไป บางครั้งน้ำตกมีน้ำน้อยหน่อยแต่มีบรรยากาศอย่างอื่นมาทดแทน สรุปคร่าวๆ ดังนี้
ไปช่วงต้นฝนดี  มิ.ย. - ก.ค.  สภาพเส้นทางที่ล่องเรือยางสวยมาก ต้นไม้เพิ่งออกใบใหม่สีเขียวสดป่าสวย น้ำตกพองาม
ไปช่วงกลางฝนก็ดี  ส.ค. - ต.ค.  น้ำเยอะดี น้ำตกเต็มหน้าผา แต่ต้องเดินเข้าไป คนก็ไม่ค่อยมีเพราะไม่อยากเดิน 
ไปช่วงหมดฝนก็ดี  พ.ย. - ธ.ค.  สบายๆ ไม่ต้องเดิน  นั่งรถถึงจุดพักแรม  คนเยอะแต่น้ำเริ่มลดลง
ไปช่วงหนาวจนถึงแล้วก็ดี  ม.ค. -  เม.ย.  คือว่าน้ำใสดี  คนก็น้อย  น้ำก็น้อย
ทีลอซู เดือนไหนสวยสุด

ปริมาณน้ำตกช่วง  ก.ค.ทีลอซู ปลาย ส.ค.
ทีลอซู
ทีลอซู ต้น ก.ย.
น้ำตกทีลอซู
ทีลอซู ต้น ต.ค.
น้ำตกทีลอซู
ทีลอซู กลาง ต.ค.
น้ำตกทีลอซู
ทีลอซู ปลาย ต.ค.
ทีลอซู
ทีลอซู ต้น พ.ย.
ทีลอซู
ทีลอซู ปลาย พ.ย.
ทีลอซู
ทีลอซู ต้น ธ.ค.
จะไปยังไงดี ไปกันเอง ไปกับทัวร์
ไปกันเอง -->  โดยรถทัวร์  ไปลงที่แม่สอด จากแม่สอดนั่งรถสองแถวไปลงอุ้มผาง 4 ชม. ถึงอุ้มผาง ติดต่อเช่าเรือยาง หรือติดต่อซื้อแพจเก็จทัวร์ท้องถิ่นเที่ยวทีลอซู
ไปกันเอง โดยซื้อแพจเก็จทัวร์เริ่มที่แม่สอด ไปถึงแม่สอดทางทัวร์จะเอารถมารับไปยังอุ้มผาง
ไปเองเป็นหมู่คณะ  เช่ารถตู้วิ่งตรงไปยังอุ้มผาง  ถึงอุ้มผางติดต่อเช่าเรือยาง หรือติดต่อซื้อแพจเก็จทัวร์ท้องถิ่นเที่ยวทีลอซู
ไปกับทัวร์ --> ขึ้นรถตู้จากจุดนัดหมาย  นั่งหลับสบายไม่ต้องคิดอะไรมาก  ส่งถึงประตู้ห้องพักรีสอร์ท ล้างหน้า ทานข้าว ลงเรือ พาไปเที่ยวตามโปรแกรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น