วันอังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555

การรักษาคน

การรักษาคน

   การรักษาคน
         หาคนเป็น สร้างคนได้ นับว่าเก่งในระดับหนึ่ง แต่หากว่ารักษาคนได้ย่อมจะเป็นยอดคนได้ ในขั้นตอนการรักษาองค์กรหรือรักษาคนนั้นนับเป็นบทพิสูจน์นักธุรกิจเครือข่ายในระดับขั้นสูง ซึ่งมักพบว่าภาวะผู้นำมักมีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการรักษาองค์กร เพราะฉะนั้นเราจึงตระหนักดีว่าหากพัฒนาคนสู่ระดับผู้นำพันธุ์แท้หรือผู้นำเหนือผู้นำได้ ย่อมจะสามารถรักษาองค์กรให้เป็นปึกแผ่นได้ตราบนานเท่านาน
        ภาวะผู้นำในนิยามรมิตานั้น มองคุณธรรมเป็นแก่นแกนหลัก เราไม่ได้วัดผู้นำแต่เพียงเรื่องของรายได้เท่านั้น แต่หากเรื่องของการแบ่งปันช่วยเหลือทีมงาน การรักษาใจ ความจริงใจ หรือแม้กระทั่งความสุขที่เกิดจากใจ สิ่งเหล่านี้แม้จะวัดได้ยาก แต่เราก็พยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะนำมาพิจารณาในความเป็นผู้นำแบบรมิตาอย่างแท้จริง


สาระดีๆสำหรับท่านผู้นำ

ทศลักษณ์ของผู้นำ

1. มีความรู้ดี
   1.1 รู้เหตุ(รู้หลักการ/What)
   1.2 รู้ผล(รู้วัตถุประสงค์/Why)
   1.3 รู้ตน
   1.4 รู้ประมาณ
   1.5 รู้กาล
   1.6 รู้สังคม
   1.7 รู้บุคคล(ความแตกต่างระหว่างบุคคล)
2. มีความสามารถดี
3. มีวิสัยทัศน์ดี
4. มีจิตสำนึกดี
5. มีบุคลิกภาพดี
6. มีการบริหารจัดการดี
7. มีเพื่อนร่วมงานดี
8. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
9. มีสุขภาพดี
10. มีประวัติดีผู้นำทั่วไปนั้น จะนำก็ต่อเมื่อได้รับการมอบหมายให้นำ นี่นับเป็นผู้นำธรรมดา ที่มีอยู่อย่างดาษดื่น
ผู้นำขั้นสูงที่ควรแก่การกล่าวว่าเป็น "วินายโก"(ผู้นำเหนือผู้นำ)
ก็คือ ผู้นำที่มีธรรมชาติของการเป็นผู้นำอยู่ในจิตสำนึกสูง

เพียงเห็น"แวว"ของปัญหา ก็ลุกขึ้นมานำ
และเมื่อนำแล้ว ก็ไม่เรียกร้องต้องการสิ่งใดเป็นการตอบแทน

เพราะเขาถือว่า การแก้ปัญหาได้สำเร็จ
นั่นแหละคือบำเหน็จที่สูงค่าที่สุดแล้วสำหรับภาวะผู้นำของเขา

 โดย ว.วชิรเมธีกิจกรรมในระบบ RM-Success ที่เกี่ยวข้อง
 LBC (Leader Business Course) คอร์สผู้นำเหนือผู้นำ (รักษาคน)
    เป็นคอร์สต่อเนื่องจาก BBC เน้นการสร้างภาวะผู้นำเพื่อรักษาองค์กรให้อยู่กับเราตราบนานเท่านาน โดยเน้นผู้นำแบบเก่ง ดี มีคุณธรรม จบคอร์สนี้ท่านจะกลายเป็นผู้นำต้นแบบ เป็นผู้นำมืออาชีพอย่างแท้จริง

LBC

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น